Nowa wersja DGCS PZD System – 22.00 r211220

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.00 r211220.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

DGCS System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego;
 • W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę “Pozostało do rozliczenia” pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk “Dodaj rozliczenie”, który będzie działał tak samo jak kompensaty
  wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę.

Moduły Ogrody działkowe:

 • Dodano nowy wzór wydruku Karty ewidencyjnej działki;
 • Usprawniono eksport danych do pliku XLSX;
 • Zmieniono typ pola „Data nabycia praw dla współmałżonka”;
 • Ukryto nadmiarowy przycisk „Zamknij” w zakładce Raporty → Wydruk etykiet adresowych;
 • Usprawniono dodawanie miejscowości w oknie „Zaproszenie na Walne zebranie”;
 • W menu Kartoteka działek rodzinnych → Więcej dodano zakładkę „Stan zagospodarowania”;
 • Na raporcie „Zaległe należności w okresie wg typu operacji” dodano kolumnę z numerem działki oraz zmienione wyświetlanie nazwy kontrahenta w parametrach i na raporcie z imię/nazwisko na nazwisko/imię;
 • Na zakładce „Kartoteka działkowców” dodano opcję „Komunikat e-mail do wielu”, który pozwala na wysłanie wiadomości do wielu działkowców.
  Opcja pozwala również na dołączenia załącznika, a po wysłaniu wiadomości użytkownik otrzyma raport wysłanych wiadomości;
 • Zmodyfikowano „Wydruk raportu nowych działkowców” zgodnie z wytycznymi PZD;
 • W menu Raporty → Wzory dokumentów uaktualniono listę dokumentów zgodnie z wytycznymi PZD.

Moduły magazynowe:

 • Dotychczasowe okno słowników, które otwierały się w osobnych oknach przeniesiono do otwierania w zakładkach;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika odsetek ustawowych;
 • W słowniku kontrahentów jeśli przy eksporcie do PDF nie wybrano danych dodano komunikat o braku danych;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę treści przed i nad podpisami;
 • W słowniku kontrahentów usprawniono edycję danych:
  – “Podstawowe dane” – “Kraj”,
  – “Dane dodatkowe” – “Blokada sprzedaży”, “Blokada innej formy płatności niż gotówka”, “Domyślna forma płatności”,
  – “Polityka cenowa” – “Domyślny cennik”.

Moduł Finanse i Księgowość:

 • Dodano integrację z OCR Scanye;
 • Przy obliczaniu sprawozdań zmieniono sposób podpowiadania zakresu dat. Dla okresu A podpowiadany jest cały poprzedni rok obrachunkowy (poprzedni licząc od bieżącego) i dla okresu B cały bieżący rok obrachunkowy;
 • W menu dodano opcję “Rozliczenie z US” i do niej przeniesiono:
  – Deklaracje VAT-7 do JPK,
  – Generowanie plików JPK,
  – Pozostałe deklaracje;
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania “Nie przypisane” na “Inne konto” i z “Kontrahenta” na “Konto kontrahenta”;
 • Na wydruku kompensaty dodano kolumnę z całkowitą wartością dokumentu kompensowanego;
 • Dodano możliwość przeprowadzenia analizy księgowań na kontach w oknie Narzędzia → Księgowania na kontach;
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych;
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta;
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych;
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu;
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie;
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany);
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki “dwuklik” na pozycji w oknie “Wybierz należność kontrahenta”, “Wybierz zobowiązanie kontrahenta” i “Wybierz płatność kontrahenta”;
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania;
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;
 • Ukryto opcję: Narzędzia → Narzędzia administracyjne → Rejestry VAT → Sprzedaży / zakupu;
 • Ukryto opcję: Kartoteka e-sprawozdań z menu programu;
 • Dodano nowy plik ROD.xml, który zawiera zmiany w planie kont, wzorcach księgowania i sprawozdaniach finansowych wraz z „Wydruk informacji finansowej dla PZD”.
  Opis wprowadzenia zmian dla użytkowników pracujących już na programie;
 • Z menu Rozrachunki ukryto „Różnice kursowe” i „ Różnice kursowe z kompensat”;
 • Z menu Inne dokumenty ukryto opcję „Dowód wewnętrzny z VAT”;
 • Z menu Rozliczenie z US ukryto opcję generowania pliku JPK.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego adresu na wydruku w formularzu pracownika;
 • Dodano obsługę importu zwolnień lekarskich z profilu płatnika (e-ZLA) w nowej wersji pliku – 1.14;
 • Poprawiono literówkę w oknie Dane firmy → Pozostałe w sekcji „Dane do wydruków”.