Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.18 r2200413.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Dodano obsługę wyciągów bankowych z mBank w formacie MT-940.

Moduły Ogródki Działkowe:

  • Przy grupowym odczycie liczników zmieniono okno komunikatu w przypadku, gdy jest dużo działek i w trakcie wprowadzania odczytów zapiszemy dane.
    Zmieniono również okno komunikatu przy ponownym wejściu do grupowego odczytu liczników, tak aby można było podejrzeć listę wszystkich działek.

Moduł Magazyn:

  • Usprawniono aktywację/dezaktywację dodatkowych informacji na dokumencie w konfiguracji dokumentów.

Moduł Finanse i Księgowość:

  • Rozbudowano wzorzec księgowania dla umów cywilnoprawnych o nowy rodzaj kwoty: „Inne potrącenia”;
  • W modułach księgowych przy dodawaniu wpisu przeniesiono na górę okna przyciski: F5 / F6 oraz Anuluj oraz usunięto zawijanie tekstu w opcjach ulgi za złe długi co sprawia, że okno mieści się na minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768.