Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.19 r2200421.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono edycję dokumentów RW, na którym znajdują się pozycje z wielu przyjęć.

Moduł finansowo-księgowy:

 • Przy obliczaniu wyceny podatkowej do rozliczenia wpływów i wypływów umożliwiono wybór czy pobierać „Bilans otwarcia” do wpływów i wypływów czy nie.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano przykładowe wydruki dotyczące ulg i zwolnień podatkowych:
  – Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych;
  – Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek;
  – Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej;
  – Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek osoby do 26 lat;
  – Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek osoby do 26 lat;
  – Zerowy PIT dla rodzin 4+;
  – Zerowy PIT dla seniorów;
  – Zerowy PIT powrót z zagranicy.
 • Dodano możliwość wydruku „Zaświadczenie o zatrudnieniu”;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika użytkownik wpisze wartość ujemną: w tabeli „Zasady ogólne” w kolumnie „Dochód z poprzedniego miesiąca”;
  w tabeli „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” w kolumnie „Suma przychodów w bieżącym roku” lub „Kwota przychodów w ubiegłym roku”.
  Przy wyświetlaniu ostrzeżenia program proponuje zmianę wartości ujemnej na 0,00.
  Przy eksporcie wartości z ww. kolumn do programu Płatnik (KEDU – RCA i DRA) wartości ujemne są zamieniane na 0,00;
 • Dodano komunikat przy zmianie wartości w polu „Podst. zdrow. właściciel” w kartotece pracowników w zakładce „Ustawienia płacowe”. Komunikat zawiera ostrzeżenie o tym, że dane podstawy zdrowotnej właściciela należy wypełniać w nowej zakładce „Podstawa zdrowotna właściciela” w kartotece pracowników;
 • Zaktualizowano treść podstaw rozwiązania w oknie generowania świadectwa pracy;
 • Dla nowych baz danych domyślnie włączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 przeniesionego do ustawy od 10.03.2022.
  W istniejących bazach danych, jeśli stosowanie rozporządzenia jest wyłączone, przy uruchomieniu programu wyświetli się okno z zaleceniem włączenia stosowania rozporządzenia. Można w nim wybrać jedną z opcji:
  „Tak” – stosowanie rozporządzenia zostanie włączone;
  „Nie” – stosowanie rozporządzenia zostanie wyłączone;
  „Zdecyduję później” – komunikat zostanie wyświetlony ponownie przy kolejnym uruchomieniu programu.
  W oknie ustawień płacowych dodano informację do opisu pola oznaczającego, czy liczyć dwutorowo zaliczkę na podatek – opis to: „Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 (od 10.03.2022 r. zapisy rozporządzenia przeniesiono do ustawy)”;
 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu oraz wartości podstaw i składek dla kodów tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx.
  Przy zmianie na kod 0580xx są podpowiadane następujące wartości:
  – status „Właściciel”;
  – składki jak dla kodu 0510xx;
  – podstawa ZUS właściciel 0,00;
  – podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0510xx.
  Przy zmianie na kod 0581xx są podpowiadane następujące wartości:
  – status „Osoba współpracująca”;
  – składki jak dla kodu 0511xx;
  – podstawa ZUS właściciel 0,00;
  – podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0511xx;
 • Zmieniono weryfikację kryterium kwotowego (przychód do 12800 zł) przy sprawdzaniu, czy obliczać dwutorowo zaliczkę na podatek w taki sposób, aby przychód był liczony z list płac rozliczonych z Urzędem Skarbowym w tym samym miesiącu co obliczona lista płac;
 • Dodano zmianę wartości składek zdrowotnych na 0,00 przy eksporcie danych do programu Płatnik (KEDU – RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx;
 • Usprawniono eksport danych składki chorobowej i wypadkowej do programu Płatnik (KEDU – RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0581xx.