Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.27 r220808.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przywrócono możliwość zapisania wyciągu bankowego po wykonaniu rozdzielania pozycji według naliczenia.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżenia o zmianie podstawy zdrowotnej właściciela w zakładce “Ustawienia płacowe” w kartotece pracowników dla osób ze statusem “Właściciel” lub “Wspólnik”;
 • Usprawniono zmianę daty wypłaty na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • W oknie składników definiowalnych zmieniono opis pola oznaczającego, czy składnik jest opodatkowany mimo zwolnienia podatkowego na “Opodatkowany mimo zwol. Pod.”;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów przy obliczaniu zaliczki na podatek w sytuacji, gdy naliczono zaliczkę na podatek od składników opodatkowanych mimo zwolnienia podatkowego;
 • W eksporcie do KEDU (RCA) dodano obliczanie podstawy zdrowotnej osób współpracujących jako 75% kwoty z pola “Podst. zdrow. właściciel” w oknie ustawień płacowych pracownika. Przy próbie ręcznej zmiany tej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat z ostrzeżeniem;
 • Usprawniono edycję ustawień płacowych dla osób ze statusem “Właściciel” lub “Wspólnik”;
 • Dodano możliwość stosowania zwolnienia od podatku dla: urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich oraz urlopów rodzicielskich, na listach płac wypłacanych od 01.07.2022 r.
  Dla osób z jednym ze zwolnień:
  -“Zerowy PIT dla rodzin 4+”,
  -“Zerowy PIT dla seniorów”,
  -“Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski”,
  zasiłki związane z ww. typami absencji nie są opodatkowane.
  Dla osób do 26 lat, aby zastosować zwolnienie od podatku dla zasiłków macierzyńskich, należy wprowadzić nowy wniosek: “Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat”. Wnioski/oświadczenia o zwolnieniach podatkowych można dodawać w kartotece pracowników, w zakładce “US/Zwolnienia podatkowe”. Nowy wniosek obowiązuje od 01.07.2022;
 • Wyłączono mechanizm zerowania ulgi przy przekroczeniu progu podatkowego dla list płac wypłacanych w roku 2022 lub później;
 • Ze względu na wyłączenie ulgi dla klasy średniej oraz dwutorowego liczenia zaliczki na podatek od 01.07.2022 r., ograniczono do 30.06.2022 r. włącznie ważność następujących wniosków:
  -“Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej” – obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
  -“Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek” – obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.;
 • Dodano możliwość filtrowania po dacie realizacji w zakładce “Daty dokonania wpłat do IF” w oknie “Lista płac” – “PPK status i parametry osoby”. Dostępne są następujące opcje:
  -“W roku” – wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym roku wg daty kontekstowej (w prawym górnym rogu ekranu),
  -“W miesiącu” – wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym miesiącu,
  -“Wszystkie” – wyświetla wszystkie daty dokonania wpłat do IF.
  Domyślna opcja to “W roku”;
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosków o zwolnienie podatkowe:
  -“Zerowy PIT dla rodzin 4+”,
  -“Zerowy PIT dla seniorów”,
  -“Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski”.
  Zapisywanie ww. wniosków jest blokowane, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-;
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosku “Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych”. Przy zapisywaniu wniosku jest wyświetlane ostrzeżenie, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono wyszukiwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych w sytuacji, gdy w szukanym tekście znajdują się polskie znaki.