Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.07 r230104.

Wprowadzono zmiany:

 

Moduł Magazyn:

  • Usprawniono przechodzenie pomiędzy pozycjami w oknie głównym po edycji pozycji.

 

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.01.2023.
  • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2023 w wysokości 22,80 zł.

 

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.