Nowa wersja DGCS PZD System – 23.31 r230705

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.31 r230705.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono sprawdzanie, czy wartość składnika „Podstawa miesięczna” jest niższa od wartości obliczonej od minimalnego wynagrodzenia;
  • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń obowiązującą od 01.07.2023 w wysokości 23,50 zł;
  • W ustawieniach płacowych wprowadzono nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.07.2023 włącznie:
    • „Minimalne wynagrodzenie” – w wysokości 3600,00 zł brutto;
    • „Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika” w ustawieniach płacowych PPK – w wysokości 4320,00 zł (czyli 120% minimalnego wynagrodzenia).

    Przy obliczeniach składki zdrowotnej dla właścicieli i wspólników (kartoteka pracowników – zakładka „Podstawa zdrowotna właściciel”), dla zasad ogólnych minimalna podstawa za okres od 8/2023 (na podstawie dochodów z 7/2023) do 1/2024 jest nadal przyjmowana w kwocie 3490,00 zł. Dla karty podatkowej, dopuszczalna podstawa za rok 2023 to nadal 0,00 lub 3490,00 zł.