Nowa wersja DGCS PZD System – 23.34 r230823

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.34 r230824.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Finanse i księgowość:

 • Usprawniono wygląd okna „Dodaj konto bankowe kontrahenta” przy dodawaniu wyciągu bankowego.
 • W zakładce „Operacje cykliczne” usprawniono zaznaczanie wiersza po edycji lub usunięciu danego wiersza.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono drukowanie informacji o urlopach wychowawczych w raporcie dni zasiłkowych;
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na umowie o pracę przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • W menu „Raporty” dodano opcję „Raport niepełnosprawności”. Raport pobiera pracowników, którzy mają niepełnosprawność we wskazanej dacie. Dane do raportu są pobierane na podstawie informacji z kartoteki pracowników – z zakładki „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” z opcji „Niepełnosprawność” – „Szczegóły”;
 • W raporcie nieobecności („Raporty” – „Raport nieobecności”) dodano możliwość wyboru nieobecności, które mają trafić na wydruk. Można wybrać jeden lub wiele typów nieobecności. Domyślnie jest zaznaczona opcja „-DOWOLNA-„;
 • W menu „Raporty” dodano opcję „Zatrudnieni pracownicy”. Raport prezentuje dane pracowników z zaznaczeniem w polu „Aktywny”, wg dat zatrudnienia i
  zwolnienia. Umożliwia filtrowanie wg: daty, działu, grupy oraz płci („Wszyscy” / „Kobieta” / „Mężczyzna” / „Nie podano”);
 • Zaktualizowano słownik kodów zawodów do wersji KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) obowiązującej w roku 2023. Podczas uruchamiania programu zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie kodów zawodu w formularzu w kartotece pracowników, na zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w polu „Kod zawodu”;
 • Wprowadzono zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 05.08.2023 r;
 • Wprowadzono zmiany w typach nieobecności obowiązujące od 05.08.2023. Dla nieobecności „Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” ustawiono kod ZUS na 131 oraz dodano nowe typy nieobecności:
  • „Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 70%” z kodem ZUS 337;
  • „Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 81,50%” z kodem ZUS 337;
  • „Urlop rodzicielski NIEPRZENASZALNY 70%” z kodem ZUS 338.