Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 24.05 r240207.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

Moduł Ogrody działkowe:

 • Dodać nowy podział wzorów dokumentów w opcji Raporty → Wzory dokumentów oraz uaktualniono wzory dokumentów na rok 2024.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Usprawniono działanie rozszerzonego mechanizmu numeracji paczki o cofanie numeracji dodatkowego numeru księgowego w paczce w przypadku, gdy edytujemy dany zapis i paczkę oraz, gdy usuwamy zapis z danej paczki.
 • Przy edycji symbolu typu operacji dodano komunikat o potrzebie zmiany typów operacji we wzorcach księgowania dla dokumentów kasowych i wyciągu bankowego w celu poprawnego księgowania pozycji według nowych typów operacji.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono podpowiadanie stosowania podatku zryczałtowanego na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżeń po zmianie ustawienia podatku zryczałtowanego na rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku danych w wymaganych polach adresu zamieszkania pracownika przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11;
 • W oknie Konfiguracja → Ustawienia ogólne na zakładce Parametry dodano ustawienia certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, dostępne w kategorii “Deklaracje i JPK”;
 • W oknie składników definiowalnych usprawniono usuwanie składników definiowalnych dla pracownika z poziomu zakładki “Siatka płac”;
 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po dodaniu lub edycji absencji w sytuacji, gdy absencja jest rozbijana na kilka miesięcy;
 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji w sytuacji, gdy użytkownik zmienia miesiąc lub rok rozliczenia absencji;
 • Usprawniono eksport danych o składkach PPK dla osób zwolnionych w trakcie roku;
 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej “Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2024 w wartości 7767,85 zł. Podstawę o wartości 6965,94 zł ograniczono w czasie do 31.12.2023. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel” w kartotece pracowników.

  Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2024. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2024 wynosi nadal 3490 zł.

  Dopiero od składek za luty 2024 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 381,78 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 4242 zł.

  Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
  • podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej “Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2024 – standardowo 75% z wartości 7767,85 zł = 5825,89 zł;
  • składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki – standardowo 9% z wartości 5825,89 zł = 524,33 zł.

Moduł Środki Trwałe:

 • Usprawniono obliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach po jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.