Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 24.14 r240527.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W Słowniku kontrahentów na zakładce „Konta bankowe” dodano blokadę wprowadzenia pustego wiersza.

Moduł Magazyn:

 • Przywrócono działanie uprawnienia do wymuszania numeru dokumentu w oknie głównym;
 • Usprawniono wczytywanie perspektywy użytkownika po zmianie użytkownika (przelogowaniu);
 • Usprawniono działanie parametru wskazującego wspólną ścieżkę dla raportów i wydruków.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Dodano obsługę księgowania automatycznego z plików zewnętrznych na konta rozrachunkowe dla wielopoziomowych analityk;
 • Dodano kontrolę zgodności konfiguracji kont rozrachunkowych z planem kont przy księgowaniu z plików zewnętrznych;
 • W raportach „wiekowania należności / zobowiązań – analiza” zmieniono opisy tytułu raportu oraz parametrów raportu;
 • W oknie „Sprawdzanie księgowań” dodano przycisk wyświetlający podgląd wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie z innych modułów;
 • W słowniku „Wzorce księgowania” ukryto rozksięgowanie „Wg formatu podanalityk” w przypadku, gdy nie ma odpowiedniej licencji;
 • Usprawniono edycję ręcznego księgowania wpisów w przypadku zmiany konta kontrahenta;
 • Przywrócono możliwość wydruku raportu Potwierdzenia sald wg kontrahenta bez podziału na konta odcinek A / B.

Moduł Kadry i Płace:

 • W oknach: list płac, edycji listy płac oraz kart wynagrodzeń dodano kolumnę „Nadgodziny 0%”, widoczną w zakładkach „Wszystkie” oraz „Kalendarz”. Nowa kolumna jest wypełniana na podstawie danych z okna czasu pracy. Nadgodziny 0% są uwzględniane podczas obliczania wartości składnika „Dodatek za nadgodziny”;
 • Dodano przycisk klepsydry (umożliwiający wyświetlenie okna zmiany wartości w czasie) obok pola składki wypadkowej w zakładce „Ustawienia płacowe” w kartotece pracowników;
 • Usprawniono obliczanie składki wypadkowej w sytuacji, gdy zmieniono procent składki wypadkowej w kartotece pracowników;
 • Dostosowano dane kodów pokrewieństwa w oknie danych członków rodziny pracowników;
 • Na wydruku umowy o pracę zmieniono treść w pkcie 2. z „Termin rozpoczęcia pracy” na „Dzień rozpoczęcia pracy”, zgodnie z Kodeksem pracy;
 • Dodano nowy raport „Raport zaawansowany listy płac”, dostępny w menu „Raporty”;
 • Usprawniono zmianę daty kontekstowej bezpośrednio po edycji wartości zmiennych w czasie;
 • Usprawniono wybór danych z pól słownikowych przyciskiem „+/-„;
 • Dodano możliwość lokalnego zapisywania do pliku PDF dla skierowań na badania i oświadczeń o bezrobociu podczas pracy terminalowej w środowisku Winflector;
 • Usprawniono anulowanie dodawania umowy cywilnoprawnej w oknie umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono i przyspieszono obliczanie stażu pracy w kartotece pracowników.

Moduł Środki Trwałe:

 • Dodano możliwość drukowania etykiet dla środków trwałych. W menu „Raporty” dodano opcję „Etykiety”, zawierającą różne wzorce etykiet.