Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 24.16 r240604.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Przywrócono możliwość zmiany daty przy pomocy wyboru za pomocą kalendarza.

Moduł Kadry i Płace:

  • Zablokowano możliwość zapisania rachunku bez ewidencji godzin dla umowy cywilnoprawnej, której typ wynagrodzenia to stawka godzinowa;
  • Dodano wydruk listy płac z drukowaniem każdej pozycji na osobnej stronie dla zbiorczych list płac dla rachunków do umów cywilnoprawnych;
  • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku wybranej listy płac w sytuacji, gdy w oknie umów cywilnoprawnych na zakładce „Lista” użytkownik kliknie przycisk „Wydruki”, ale nie została wybrana żadna lista płac.