Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 24.18 r240626.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zoptymalizowano wydajność programu przy wyświetlaniu okien zawierających kontrolki dat z opcją wyboru daty z kalendarza.

Moduł Ogrody działkowe:

 • Na wydruk naliczenia dodano informację jaki użytkownik programu stworzył naliczenie;
 • Do zakładki „Naliczenia i opłaty” dodano informację o wysyłce noty na e-mail. Dane są widoczne w kolumnach: „Wysłana na e-mail”, „Adresaci wysyłki”, „Ostatnia data wysyłki e-mail” oraz automatycznie odświeżanie tych danych po wysyłce wiadomości z programu.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Przy konfiguracji parametrów „Zestawów raportów” ustawiono stały rozmiar dla okna z parametrami do zaznaczenia. Zmieniono również wyświetlanie pozycji okna z widocznymi kolumnami dla tabeli, która pokazuje się na środku okna;
 • Zablokowano możliwość zmiany konta rozrachunkowego w przypadku automatycznego księgowania po jego usunięciu, dodaniu innego konta i zmianie na konto rozrachunkowe;
 • W narzędziach administracyjnych dodano możliwość porządkowania kontrahentów;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość podglądu dokumentu jako plik PDF;
 • Przywrócono możliwość księgowania dokumentów kasowych bez kontrahenta oraz księgowania BO kasy przez pliki XML;
 • Rozszerzono komunikat przy imporcie plików danych z plików XML;
 • W domyślnej bazie danych zaznaczono księgowanie Wyciągów bankowych a odznaczono „Płatności kontrahenta” i „Płatności nasze”;
 • Usprawniono wyświetlanie okien rozrachunków, gdzie są wyświetlane opcje parowania rozrachunków przy minimalnej rozdzielczości 1024x768px.

Moduł Kadry i płace:

 • Dodano filtry „Dział”, „Grupa” i „Zakład” w oknie generowania listy obecności oraz filtr „Zakład” w oknie generowania zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w oknie statusu i parametrów PPK dla poszczególnych osób;
 • Usprawniono zapamiętywanie rozmiaru okna generowania listy obecności;
 • Ulepszono teksty podpowiedzi przy opcjach w oknie generowania listy obecności;
 • Ulepszono wyświetlanie komunikatów z prośbą o potwierdzenie usuwania umowy o pracę / aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano zabezpieczenie przed zmianą zakładki bez zapisania danych podczas dodawania lub edycji umowy o pracę lub aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń obowiązującą od 01.07.2024 w wysokości 28,10 zł;
 • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.07.2024;
 • Do raportu nieobecności w oknie wyboru parametrów dodano pole „Aktywni”, umożliwiające filtrowanie po statusie pracownika („Wszyscy” / „Tylko aktywni” / „Tylko nieaktywni”). Domyślnie jest podpowiadana wartość „Wszyscy”;
 • Do raportu kartoteki pracowników dodano możliwość wyboru poszczególnych osób, dla których ma być wygenerowany raport.