Nowa wersja DGCS System – 20.22 r200205

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.22 r200205. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Zmieniono sposób generowania e-Sprawozdania finansowego w przypadku, gdy program zainstalowany jest w katalogu ze spacjami w nazwie;
 • Dodano ewidencję dla korekty podstawy opodatkowania za złe długi obowiązującej od 2020 r.
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (22) wraz z załącznikami: PIT-28B (16); PIT-O (24); PIT-D (28) i obsługą w e-Deklaracjach.

Moduły magazynowe:

 • W „Kartotece not obciążeniowych” dodano możliwość wyszukiwania dokumentów po NIP / PESEL i Nazwie Kontrahenta;
 • W kreatorze ustawień początkowych → krok 4 → „Domyślna forma płatności” przywrócono odświeżanie nowo dodanej formy płatności;
 • Dodano możliwość przenoszenia terminu przydatności, numeru partii i indeksu analitycznego przy dodawaniu pozycji MM w „Kartotece dokumentów MM”;
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP na paragonie dla drukarek fiskalnych EMAR: Printo 57T; Printo 57TE; D205; Tempo 3; Tempo Pro.

Moduł Środki Trwałe:

 • Zmieniono układ okna „Kartoteka środków trwałych:
  Zamieniono miejscami pola „Nr inwentarzowy” z „Symbol KŚT”. Pierwszym polem jest pole wyboru numeru KŚT. Zostawiono tylko jeden sposób rozwijania listy ze słownikiem KŚT – przyciskiem „+/-” (usunięto przycisk „…”). W zakładce „Parametry amortyzacji” jako pierwsze pole ustawiono „Rodzaj amortyzacji”. Ponadto, usprawniono wyświetlanie okna kartoteki środków trwałych dla niskich rozdzielczości;
 • Zmieniono sposób podpowiadania danych dla odpisów jednorazowych w zakładce „Parametry amortyzacji”.
  Dla wybranej metody amortyzacji „Odpis jednorazowy” są podpowiadane daty:
  – data przyjęcia = data nabycia,
  – data rozpoczęcia obl.amor. = data przyjęcia.
  Dodano podpowiadanie dat po zmianie metody amortyzacji;
 • Dodano „Raport zmian wartości środków trwałych i WNiP w okresie”. Dodano oddzielne raporty szczegółowe (dla wartości księgowych i podatkowych) i jeden zbiorczy – tylko podsumowania kolumn z podziałem na wartości księgowe i podatkowe;
 • Dodano „Raport ze zmian stawek”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.