Nowa wersja DGCS System – 20.23 r200213

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.23 r200213. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • W raportach ujęto korekty podstawy opodatkowania za złe długi obowiązujące od 2020 roku:I. KPiR:

  Księga
  a) Rozliczenie Księgi PiR
  b) Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)
  c) Rozliczenie Księgi PiR (z grupowaniem wg właściciela)
  d) Rozliczenie roczne Księgi PiR
  Rozliczenie PIT
  a) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali)
  b) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali) – kwartalnie
  c) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy)
  d) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy) – kwartalnie
  Rozliczenie podatnika

  II. KPiR dla RR:
  Rozliczenie podatnika

  III. Ryczałt:
  Rozliczenie Ryczałtu
  Rozliczenie podatnika

  IV. KH:
  Rozliczenie podatnika

 • Przywrócono zapisywanie numeru referencyjnego na deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wysyłana była jako zbiorcza e-deklaracja.

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość drukowania informacji o „Mechanizm Podzielonej Płatności” na dokumentach: faktura pro forma; faktura zaliczkowa, faktura końcowa do zaliczek;
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia na fakturę pro forma, fakturę zaliczkową i fakturę końcową do zaliczek;
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia wystawianego w oknie głównym programu na dokument WZ i fakturę;
 • Dla protokołu „POSNET prot. Posnet” umożliwiono drukowanie sposobu płatności pod parametrem. W pliku „jMagazyn.config” parametr o nazwie: „drukujFormePlatnosciNaParagonieNaDrukarceFiskalnejJesliObslugiwana”;
 • W słownikach „Kursy walut” ustawiono domyślne sortowanie po dacie kursu. Najnowsze tabele wyświetlane są na górze okna;
 • Umożliwiono wystawienie FV z dokumentu WZ w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest dłuższa niż 100 znaków. Program przyjmuje nazwy kontrahenta do 200 znaków.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.