Nowa wersja DGCS System – 20.24 r200219

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.24 r200219. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Wyłączono nadmiarowe zapisywanie informacji do pliku out.log.

Moduły księgowe:

  • W deklaracji PIT-28 (22) przywrócono generowanie pliku XML w przypadku korekt, gdy zaznaczone jest pole 6a.

Moduły magazynowe:

  • Zmieniono wydruk dokumentu PZ, tak aby nie pobierał wartości pozycji, a wyznaczał ją z ceny netto * ilość;
  • Dodano możliwość podpowiadania daty VAT jako data wystawienia dla zakupu i data sprzedaży dla dokumentów sprzedaży;
  • Usprawniono wyświetlanie kwoty na wydruku „faktury VAT marża” w przypadku wystawienia w walucie obcej;
  • W module Produkcja przywrócono działanie opcji „Ulubione”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.