Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 20.25 r200226

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.25 r200226. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Raport „Rozliczenie Ryczałtu” usprawniono o uwzględnianie „odliczenia od podstawy” w kolejnym miesiącu, gdy nie było żadnych przychodów w miesiącu poprzedzającym;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (16) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (27) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (28) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono działanie wzorca księgowania faktur końcowych do zaliczek w przypadku, gdy we wzorcu użyte są ceny zakupu;
 • Przywrócono możliwość zaimportowania danych z roku 2020 przy imporcie danych z programu KPiR DOS/Windows.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję dokumentów jeśli wybrano kontrahenta listy przy edycji dokumentu (kartoteka faktur VAT, faktur wewnętrznych wydań, faktur VAT zaliczkowych, not obciążeniowych, Faktur (bez VAT) oraz dokumentów WZ);
 • Przywrócono możliwość edytowania nazwy usługi zdefiniowanej w słowniku usług;
 • Ujednolicono możliwość wysyłania wiadomości e-mail z programu z zamówieniem, które jest wysyłane z kartoteki zamówień;
 • W oknie „Wystawiany dokument” dodano zakładkę „Opisy” do wszystkich typów dokumentów wydań.
  Dodano zakładkę “Opisy” do okna wystawiania dokumentów. Zakładka jest widoczna dla dokumentów wydań oraz sprzedaży. Zawiera pola: “Drukuj dodatkowy opis przed podpisami (…)”, “Dodatkowy opis przed podpisami”, “Drukuj dodatkowy opis za podpisami (…)”, “Dodatkowy opis za podpisami” oraz “Notatki”. Pola są widoczne również w kartotekach dokumentów wydań oraz sprzedaży. Dodatkowe opisy są drukowane na dokumentach w zależności od zaznaczenia. Dodatkowe opisy nadpisują opisy ustawione w konfiguracji, w oknie “Ustawienia ogólne”, w zakładce “Dokumenty”. Tekst z pola “Notatki” nie jest drukowany.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ