Nowa wersja DGCS System – 20.26 r200309

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.26 r200309. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Dodaj właściciela”;
 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Edytuj zdarzenie gospodarcze”;
 • Dodano możliwość zdefiniowania mikrorachunku właściciela, który będzie widoczny na raporcie „Rozliczenie podatnika” dla podatku PIT (w wariancie oblicz). W powyższym raporcie dla podatku VAT i dla podatku CIT rachunek jest pobierany z danych firmy do deklaracji. Jeżeli mikrorachunek nie został zdefiniowany w danych firmy do deklaracji lub w danych właściciela, to na raporcie wyświetlane jest konto bankowe ze słownika Urzędów Skarbowych;
 • Ustawiono stawkę „np” dla rodzaju ewidencji VAT „Sprzedaż usług poza terytorium RP”;
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” o poprawne przeliczenie dochodu podatnika i dochodu podatnika narastająco;
 • Umożliwiono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 w przypadku, gdy zaznaczone jest dowolne pole z zakresu: 48-57;
 • Dodano automatyczne usuwanie spacji i myślników z pola NIP przy generowaniu e-Sprawozdania.

Moduły magazynowe:

 • Poprawiono wyświetlanie kartotek dokumentów wydań i sprzedaży dla niskich rozdzielczości;
 • Usprawniono drukowanie klauzuli RODO oraz dodatkowych opisów na fakturze zaliczkowej jeśli ustawiony był symbol kosztów;
 • W kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży przeniesiono dodatkowe opisy poniżej płatności;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury sprzedaży w przypadku, gdy włączony był moduł Handlowcy, a na fakturze zdefiniowany kierowca;
 • Dodano możliwość drukowania NIP kontrahenta na paragonach dla drukarki EPSON TM-T801 FV;
 • Wyeliminowano sytuację znikającego asortymentu w panelu „Asortyment” jeżeli w oknie głównym mamy ustawione filtrowanie i wprowadzone dane w pole wyszukiwania CFT. Opcja jest do ustawienia w pliku jMagazyn.config w linii: refilterAfterRefreshWhenSorted;
 • Ustawiono dodatkowe opisy w oknie wystawiania dokumentu i pola opisów w kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży dla modułów Magazyn i Produkcja.
  W module: Magazyn Start opcja ta jest niedostępna.
 • Usprawniono naliczanie wartości na fundusze rolnicze przy fakturach RR.

Moduł Kadry i Płace:

 • Przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0590xx lub 0592xx w pojawiającym się oknie użytkownik może zarejestrować poza ‘Podstawą ZUS właściciel’ oraz ‘Podstawą zdrowotną’ także ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’. Nowe pozycje są zapisywane automatycznie w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie ‘Mały ZUS Plus’, gdzie można także dokonać ich ewentualnej modyfikacji. Pozycje te wykorzystywane są przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Dodano możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie „Mały ZUS Plus’. Do wyboru dostępne są trzy formy opodatkowania: ‘Zasady ogólne’; ‘Ryczałt od przychodów’; ‘Karta podatkowa’. Wybrana forma opodatkowania jest wykorzystywana przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Eksport danych do raportu RCA cz.II dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’, to jest dla osób, którym zarejestrowano kod tytułu ubezpieczenia 0590xx lub 0592xx;
 • Zmieniono układ danych rejestrowanych w oknie ‘Dane firmy’. Dane wprowadzone w oknie zostały podzielone na zakładki;
 • W oknie ‘Dane firmy’ dodano przyciski ‘Edytuj’, ‘Zapisz’ oraz ‘Anuluj’.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.