Nowa wersja DGCS System – 20.28 r200317

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.28 r200317. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono zapisywanie danych w oknie „Edytuj właściciela” w przypadku wprowadzenia numeru mikrorachunku podatkowego, który zawiera znaki niebędące cyframi;
  • Usprawniono wyświetlanie elementu „I” XML dla Rachunku Zysków i Strat wariant porównawczy dla jednostki innej.

Moduły Kadry i Płace:

  • W oknie: „Czas pracy” → „Absencje” dodano nowy typ absencji służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy typ absencji ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’. Rejestracja tego typu absencji skutkuje naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA;
  • Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
  • W oknie: „Czas pracy” → „Dni zasiłkowe” dodano wiersz ‘Opiekuńczy specjalny COVID-19 – zasiłek’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności;
  • Raporty: ‘Raport nieobecności’ oraz ‘Dni zasiłkowe’ uwzględniają nowy typ absencji ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
  • Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresy nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’- pod nazwą ‘Zasiłek opiekuńczy specjalny COVID-19’.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.