Nowa wersja DGCS System – 20.32 r200406

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.32 r200406. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano uwzględnianie „Maksymalnej ilości dni przeterminowanych należności” podczas wystawiania faktury z dokumentu WZ;
  • Usprawniono działanie blokad sprzedaży po przekroczonym limicie przy wybieraniu kontrahenta w oknie głównym.

Moduły księgowe:

  • Przy dodawaniu wpisu dodano możliwość podania terminu płatności w dniach.

Moduł Kadry i Płace:

  • Zmieniono treść ostrzeżenia przy przekroczeniu limitu 14 dni w roku dla nieobecności „Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Zapraszamy do składania zamówień.