Nowa wersja DGCS System – 20.33 r200420

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.33 r200420. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano pole „Numer” w kartotekach korekt sprzedaży;
  • Dodano wyświetlanie informacji o dokumencie docelowym dla dokumentów wydań i sprzedaży oraz zamówień od klientów. W kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży oraz kartotece zamówień od klientów dodano link do dokumentu docelowego. Kliknięcie w link otwiera w nowym oknie kartotekę danego typu dokumentu z wyszukanym dokumentem. W przypadku, gdy jest więcej niż 1 dokument docelowy, wyświetlone zostaje okno wyboru dokumentu docelowego;
  • W kartotece faktur zakupowych podczas edycji faktury zakupu i dodawania nowej pozycji dodano możliwość wyboru dodatkowych jednostek miary;
  • Przy wprowadzaniu korekty faktury zakupu i dodawaniu nowej pozycji dodano możliwość wyboru dodatkowych jednostek miary;
  • Przy zmianie daty kursu na wystawianym w oknie głównym dokumencie podpowiadany jest kurs z tego dnia.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono obliczanie pól na deklaracji PIT-B do deklaracji PIT-36L o obliczanie wartości po przecinku w przypadku pól obliczanych na podstawie udziału;
  • Usprawniono generowanie raportów: „Zestawienie rozrachunków wg księgowań”, „Zestawienie rozrachunków wg sald”;
  • W opcji Przelewy → Przelewy → Przelew US dodano obsługę mikrorachunku podatkowego;
  • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.06.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Zapraszamy do składania zamówień.