Nowa wersja DGCS System – 20.35 r200528

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.35 r200528. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Dla należności w walucie obcej dodano możliwość wystawienia wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

Moduły magazynowe:

  • Zmieniono parametry raportu “Zestawienie sprzedaży użytkownika” z okresów na “data od” i “data do”.

Moduły księgowe:

  • W pełnej księgowości usprawniono drukowanie raportu “Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy ustawiony jest niestandardowy rok obrachunkowy;
  • W danych dostarczanych w standardzie rozdzielono definicję RZiS dla jednostek mikro na 2 warianty: ze zdefiniowaną sekcją F do e-sprawozdania oraz ze zdefiniowaną sekcją G do e-sprawozdania;
  • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość raportu operacji na kontach tak samo, jak w dzienniku (pod prawym przyciskiem myszy);
  • Uaktualniono link do podpisywania e-Sprawozdań za pomocą podpisu zaufanego e-PUAP;
  • Usprawniono przenoszenie danych na Rachunku Zysków i Strat w wariancie porównawczym dla jednostek małych, mikro, mikro w tys. i małych w tys.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Zapraszamy do składania zamówień.