Nowa wersja DGCS System – 20.37 r200708

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.37 r200708. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W oknie „Konfiguracja baz danych” dodano odświeżanie abonamentu oraz rejestrację numeru licencji;

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono import arkusza „Należności” i „Zobowiązania” z pliku XLS;
 • Usprawniono pole wyboru kontrahenta w kartotece faktur VAT oraz pozostałych kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży w przypadku, gdy istnieje kontrahent o długiej nazwie;
 • Usprawniono zapisywanie ceny sprzedaży w przypadku wprowadzenia faktury WNT w walucie o przeliczanie jej na walutę PLN i zapisanie w słowniku „Definicja towarów”;
 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta w „Słowniku kontrahentów” w przypadku, gdy zaznaczona była kolumna „DATA_URODZENIA”;
 • Dodano pole „Rodzaj zamówienia”, które pozwala przy wystawianiu zamówienia dodawać automatycznie pozycje w stawkach „0% WDT” lub „0% EXP”;
 • Zwiększono ilość znaków dla pola „Uwagi” do 1000 w przypadku wystawiania faktury sprzedaży z dokumentów WZ.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-10 (6);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-11 (6);
 • Usprawniono eksport / import danych początkowych poprzez XML pomiędzy bazami danych, które pracują na uproszczonej księgowości;
 • Usprawniono narzędzie do sprawdzania księgowań w przypadku zmiany daty PIT/CIT na datę VAT w module Księga Handlowa;
 • Usprawniono generowanie sprawozdania finansowego w zestawieniu pomocniczym dla jednostki mikro.

Kadry i płace:

 • Usprawniono zapisywanie ścieżki do plików w oknie „Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik”;
 • Dla nowych baz ustawiono domyślny adres na wydrukach jako „Adres siedziby”;
 • Usprawniono usuwanie kont bankowych;
 • Usprawniono obliczenie daty przypadania urlopu uzupełniającego.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Zapraszamy do składania zamówień.