Nowa wersja DGCS System – 20.39 r200727

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.39 r200727. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano przenoszenie odbiorcy z zamówienia na fakturę zaliczkową;
  • Dodano komunikat w przypadku, gdy użytkownik w polu „Zapłacono” wpisze wyższą kwotę niż wynika z wartości dokumentu.

Moduły księgowe:

  • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UEK (5) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
  • Dla deklaracji PIT-11 (25) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
  • Dla deklaracji PIT-8C (10) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
  • Dla deklaracji PIT-R (20) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
  • Dodano raporty wiekowania należności i zobowiązań dla analiz: „Wiekowanie należności – analiza” oraz „Wiekowanie zobowiązań – analiza”;
  • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano informację o kursie waluty (kurs, data kursu, waluta);
  • Rozbudowano raporty: „Dokumenty do wyksięgowania z VAT według kontrahentów” oraz „Dokumenty do zaksięgowania w VAT według kontrahentów” o parametry wyboru kontrahenta.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.