Nowa wersja DGCS System – 20.40 r200812

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.40 r200812. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano możliwość importowania wyciągów bankowych z pliku MT-940 dla banku BNP Paribas.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono obliczenia wartości na fundusze rolnicze dla faktury RR w przypadku wystawienia faktury z kierunkiem liczenia VAT od brutto;
 • Usprawniono prezentowanie wartości w kartotece dokumentów PZ w przypadku wystawienia korekt faktur zakupu;
 • Usprawniono wyświetlanie opisu nagłówka dokumentu w przypadku wystawienia noty obciążeniowej i uznaniowej w walucie.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono deklarację VAT-UE (5) poprzez dodanie załącznika VAT-UED (5), który jest standardowo otwierany pusty dla VAT-UE (5), tak żeby użytkownik mógł wpisać więcej przypadków „call-off stock”. Dodatkowo otwierane jest po jednym pustym załączniku VAT-UEA, UEB i UEC;
 • Dla deklaracji VAT-UEK (5) dodano jeden dodatkowy formularz VAT-UEK (5), tak, aby w korektę „call-off stock” można było wpisać 6 pozycji. Dane odnośnie „call-off stock” użytkownik wpisuje ręcznie;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano raport ze sprawdzonych i poprawionych wpisów.
  Przy każdej edycji dokumentu z poziomu „Narzędzia do sprawdzania księgowań” dokument przed poprawką oraz po poprawce wraz z wprowadzonym komentarzem użytkownika (po zakończeniu edycji) jest pamiętany w buforze poprawek.
  Dodana została opcja raportu z poprawek, która pozwala na wydruk dokumentów znajdujących się w buforze poprawek. Bufor poprawek jest czyszczony przy zamknięciu zakładki „Narzędzia do sprawdzania księgowań” lub na życzenie użytkownika po wykonaniu raportu z poprawek.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.