Nowa wersja DGCS System – 20.41 r200827

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.41 r200827. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono generowanie raportu „sprzedaży według grup towarowych”, który nie uwzględniał towarów, nieprzypisanych do żadnej grupy towarów;
 • W kartotece dokumentów RW oraz na wydrukach dodano pole z datą sprzedaży;
 • Przywrócono możliwość wybrania odbiorcy przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ;
 • Przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ dodano podpowiadanie tabeli i daty kursu walut z dokumentu WZ;
 • Zmieniono sposób sortowania zakupów według kontrahenta na sortowanie po dacie i numerze;
 • Usprawniono przenoszenie danych do rozrachunków dla dokumentu RR w przypadku pozycji z różnymi oznaczeniami kwot na fundusze;
 • Usprawniono wprowadzanie tekstu z archiwum, które w poprzedniej wersji wprowadzane było zawsze na początku danego pola;
 • W kartotekach dokumentów przyjęć i zakupu dodano zbiorcze drukowanie dokumentów przyjęcia i zakupu. Ponadto w kartotekach dokumentów zakupu przeniesiono przyciski „Etykietuj” oraz „Kalkulacja cen” pod przycisk „Opcje”;
 • Usprawniono odświeżanie (wyświetlanie) towaru podczas dodawania nowego towaru w oknie głównym, gdy włączony jest widok „Towar wg przyjęć” i jednocześnie ustawione jest odświeżanie asortymentu w tle;
 • W „kartotekach zamówień” dodano możliwość wyświetlania kolumn „Wartość netto” oraz „Wartość brutto”;
 • Dodano raport „Zestawienie zamówień od klientów z grupowaniem wg towarów”;
 • Zmieniono raport „Zestawienie zamówień od klientów” o dodanie danych kontaktowych od klienta (nr tel. i e-mail);
 • Dodano parametr dot. przeliczania cen sprzedaży według kursu przy wprowadzaniu faktur zakupu.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono import danych z MójKsięgowy24.pl przy księgowaniu dokumentu ze stawką 0%;
 • Usprawniono wyświetlanie daty VAT i pozycji w raporcie do sprawdzania księgowań zapisów w rejestrze VAT zakupu;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji VAT UEK (4) oraz VAT UEK (5) w przypadku, gdy w sekcji C i E nic wprowadzono żadnych danych, a w sekcji D jest wypełniony tylko jeden wiersz.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.