Nowa wersja DGCS System – 21.01 r201001

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.01 r201001.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dla nowych instalacji programu zmieniono domyślny sposób drukowania na drukarce fiskalnej, który został ustawiony na „Paragon drukuje się po zaakceptowaniu”;
 • W słowniku usług dodano opis „(GTU)” dla pola „Oznaczenie towarów / usług na potrzeby rejestru VAT”;
 • Dodano automatyczne oznaczanie typu dokumentu „RO” w przypadku paragonów wystawionych w kasie fiskalnej;
 • Przywrócono możliwość wystawiania faktur zakupu w menu „Przyjęcia”;
 • Dodano zapamiętywanie kodów GTU na fakturach zaliczkowych w rejestrze VAT;
 • Dodano podpowiadanie procedury MPP przy domyślnym typie dokumentu ustawionym jako MPP;
 • Przy wystawianiu dokumentu „Faktura RR” dodano automatyczne oznaczanie typu dokumentu jako „RR”;
 • Usprawniono drukowanie „GTU” na pozycjach w przypadku, gdy ustawiony jest parametr „Grupowanie towarów na fakturach VAT”.

Moduły księgowe:

 • Do raportów „Rozliczenie podatnika” dodano możliwość wyboru nowej deklaracji VAT-7 (21);
 • Usprawniono przechodzenie pomiędzy zakładkami przy użyciu klawiszy „Page up” i „Page down” w przypadku zaznaczenia danych na zakładce „Oznaczenia”;
 • W narzędziach administracyjnych dodano masową zmianę typu dokumentu, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur;
 • Usprawniono przeliczania wartość PLN w module Księga Handlowa przy księgowaniu bez użycia wzorca księgowania i wybraniu przycisków „75%” i „20%”;
 • Przywrócono działanie zakładki „Wzorce VAT”.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono podsumowania wydruku listy płac.
 • Dodano wydruk „PPK – Rezygnacja – wzór bez uzupełnionych danych”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.