Nowa wersja DGCS System – 21.04 r201019

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.04 r201019.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • W oknie „Faktura” przy tworzeniu faktury z dokumentu WZ usprawniono wyświetlanie wartości „Rabat” w przypadku, gdy wartość rabatu jest wprowadzona po przecinku;
 • W oknie „Wybierz dokument WZ na fakturę” dodano kolumnę „Uwagi”;
 • Usprawniono możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży w przypadku, gdy nazwa odbiorcy ma powyżej 100 znaków;
 • W kartotekach dokumentów przyjęć usprawniono prezentowanie podsumowania wartości w przypadku, gdy na dokumencie jest więcej niż jedna stawka;
 • Umożliwiono automatyczną wysyłkę na e-mail faktur korygujących sprzedaży;
 • Dodano automatyczne oznaczenie „RO” w przypadku fiskalizacji paragonów.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono zapamiętywanie pól 55-58 na deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Usprawniono edycję zapisów w module Księga Handlowa, gdzie w poprzedniej wersji pogram podpowiadał kwoty pomimo tego, że wpis się bilansował;
 • W słowniku „zdarzeń gospodarczych” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano suwak, który pojawia się przy wprowadzeniu większej ilości danych w polu ORDZU dla deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Zabezpieczono pole „Uwagi” na deklaracji VAT-7 w wersji 21 w przypadku wprowadzenia dużej ilości danych;
 • Usprawniono import sprzedaży w walucie z MójKsięgowy24.pl;
 • Na zakładce VAT ustawiono włączenie lub wyłączenie znacznika „Sprzedaż paragonowa, do której wystawiona fakturę VAT” w zależności od daty. Dla dat VAT wcześniejszych niż 01-10-2020 znacznik jest włączony (stare przepisy), a dla późniejszych wyłączony (niemożliwy do edycji) (nowe przepisy);
 • Usprawniono oznaczenie znacznika „Sprzedane” podczas edycji księgowania VAT marża;
 • Usprawniono wypełnianie pól 52 i 53 na deklaracji VAT-7K (14), jeżeli było wybrane przenoszenie danych z poprzedniej deklaracji;
 • W module Ryczałt dodano raport rozliczania różnic kursowych dla sprzedaży;
 • Usprawniono import danych z programu KPiR (DOS / Windows) w przypadku wykonania importu z wersji starszej niż 21.

Moduł Kadry i Płace:

 • KEDU 5 – pominięto generowanie zerowych wpisów w RCA dla osób nieaktywnych;
 • KEDU 5 – pominięto generowanie zerowych wpisów w RCA dla zleceniobiorców bez ubezpieczeń społecznych (czyli z samym ubezpieczeniem zdrowotnym lub bez żadnych ubezpieczeń), gdy zleceniobiorca ma w danym miesiącu obowiązującą umowę, ale nie ma wypłacanego rachunku;
 • KEDU 5 – ustawiono w RCA podstawę ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego na 0 dla zleceniobiorców w przypadku, gdy nie podlegają tym ubezpieczeniom;
 • KEDU 5 – pominięto generowanie nadmiarowych, zerowych wpisów w RZA dla zleceniobiorców z rachunkami wypłacanymi w następnym miesiącu;
 • KEDU 5 – ustawiono w RCA podstawę ubezpieczenia chorobowego na 0 dla właścicieli i osób współpracujących, gdy nie podlegają temu ubezpieczeniu;
 • Usprawniono wypełnianie cz. IX (pola p1 i p2) w DRA w przypadku, gdy kwota zasiłków jest większa niż kwota składek do zapłaty.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.