Nowa wersja DGCS System – 21.07 r201112

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.07 r201112.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano podsumowanie zapisów z oznaczeniem „FP”;
 • Dodano możliwość odświeżenia abonamentu w oknie „Konfiguracja baz danych”;
 • Zmieniono dzień korzystania z dodatkowych funkcji w programie. Jeżeli abonament jest ważny np. do 4-11-2020 r. to w tym dniu wszystkie dodatkowe funkcje w programie również są dostępne;
 • W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość wyboru wersji dla protokołu TLS.

Moduły magazynowe:

 • Dla rodzaju dokumentu „Faktura wewnętrzna” dodano zapisywanie zmiany typu dokumentu;
 • Zmieniono sposób oznaczania paragonów. Od tej pory paragony zafiskalizowane nie będą oznaczane jako RO;
 • Dodano narzędzia do grupowej zmiany: typu dokumentu, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur (Narzędzia → Narzędzia zmiany oznaczeń VAT);
 • Dodano możliwość edycji oznaczenia VAT, procedur i typu dokumentu w kartotece korekt faktur VAT;
 • Umożliwiono wyłączenie wszystkich oznaczeń towarów przy edycji faktury jeżeli wcześniej na dokumencie były wprowadzone oznaczenia;
 • Usprawniono pobieranie danych z GUS w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi w pole NIP więcej niż 10 znaków;
 • W przypadku wprowadzania przyjęć w oknie głównym dodano możliwość wprowadzenia lokalizacji danego towaru;
 • Przywrócono możliwość wystawienia faktury w przypadku, gdy wybrany został sposób płatności „karta płatnicza”;
 • Dodano parametr, który oznacza dokument jako „FP” w przypadku fiskalizacji faktury z kartoteki. Parametr jest dostępny w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → „Podpowiadaj typ operacji VAT jako FP przy fiskalizacji faktury (parametr globalny, wymaga ponownego uruchomienia systemu)”.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji VAT-7 (w. 21) w opcji Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7.
 • Poprawiono generowanie raportu „Rozliczenia podatnika” o wyświetlany zakres dat;
 • Usprawniono możliwość automatycznego księgowania różnic kursowych w przypadku, gdy dotyczy to dużych kwot różnic;
 • Wprowadzono możliwość dodawania numeru PZ do numeru faktury zakupu przy księgowaniu zakupów przy pomocy dekretów zapisanych do plików XML;
 • Przy imporcie danych z Kamsoft dodano możliwość importowania faktur bez NIP. Faktury takie są księgowane do VAT z oznaczeniem FP i nie są ujmowane w podatku dochodowym;
 • W części ewidencyjnej dodano przenoszenie danych do pola P_40 (wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych);
 • W narzędziach administracyjnych dla rejestrów VAT dodano podsumowanie dokumentów (sumy netto, VAT, brutto);
 • Dodano obsługę nowego pliki importu z Subiekta w formacie EDI++ w wersji 1.08;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o wybór typu dokumentu;
 • Dodano wzorzec dokumentu z kolumną 15 (Sprzedaż (kol.15)), który pozwala na ręczne księgowanie faktur do paragonów.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.