Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.08 r201117

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.08 r201117.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • W przypadku wystawiania faktur do paragonu zmieniono oznaczenie „ NIE_DO_REJESTRU=0”;
 • W kartotece faktur VAT dodano kolumnę „Pozostało do zapłaty”, w której można znaleźć informację czy dokument został zapłacony.

Moduły księgowe:

 • W plikach JPK V7M/V7K usprawniono ujmowanie niektórych dokumentów sprzedaży;
 • Dodano nowy typ wzorca księgowania dla faktur wystawionych z paragonu oraz dodano automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z zaznaczeniem „FP” według tego wzorca;
 • Usprawniono import z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku występuje więcej dokumentów bez NIP niż z NIP-em;
 • Usprawniono obliczanie pola 53 na deklaracji w przypadku, gdy pole 38 jest większe niż pole 48, ale wpisana jest wartość w pola 49 i 52;
 • Przywrócono możliwość zmiany statusu na zakładkach rejestrów sprzedaży i zakupu;
 • Uaktualniono komunikat w przypadku podpisywania JPK V7M/V7K profilem zaufanym;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano przycisk „Powiązania”;
 • Zmieniono wersję e-deklaracji dla PIT-4R (9).
   

  Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ