Nowa wersja DGCS System – 21.10 r201127

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.10 r201127.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Usprawniono księgowanie z plików: JPK VAT (3) i JPK V7M/V7K (1) tylko do rejestrów VAT dla wpisów, które mają wprowadzoną wartość tylko w polu 11 lub tylko w polu 13;
  • Przy wczytywaniu JPK z pliku i przy wysyłaniu dodano możliwość podglądu danych w postaci danych XML;
  • Sprawdzanie księgowań – dodano parametr dla okna „Dodaj komentarz poprawiającego”. Parametr dostępny jest w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji: „Pokazuj okno do wprowadzenia komentarza poprawiającego księgowanie po każdej edycji zapisu w narzędziu do sprawdzania księgowań”;
  • Dodano możliwość przenoszenia wzorców VAT pomiędzy bazami danych przy pomocy plików XML.

Moduły Kadry i Płace:

  • Usprawniono liczenie kolumny „Podstawa naliczenia PPK” w liście płac;
  • Usprawniono wypełnianie pola „Rodzaj dokumentu” w pliku eksportu PPK.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.