Nowa wersja DGCS System – 21.11 r201209

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.11 r201209.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu JPK V7M/V7K w przypadku WNT-TT w części ewidencyjnej dla podatku należnego dodano oznaczenie procedury WNT_TT;
 • Dla raportu rejestru VAT marża dodano podsumowanie kwot: netto, VAT, brutto;
 • Dla deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dodano przenoszenie kwot należnych zaliczek.
  Dla PIT-36 (27) są to pola od 242 do 247 i od 266 do 271;;
  Dla PIT-36L (16) są to pola od 60 do 65 i od 84 do 89;;
  Dla PIT-28 (22) są to pola od 125 do 135 i 137.
 • Usprawniono eksport dekretów XML z modułów magazynowych w przypadku, gdy na dokumentach płatności, które rozliczają faktury sprzedaży i zakupu nie występuje numer dokumentu. W takim przypadku, przy generowaniu pliku XML w wersji 2 w polu numer wpisywany jest BRAK;
 • Zmieniono sposób rozliczania sprzedaży VAT marża w celu poprawnego generowania pliku JPK V7M/V7K w przypadku sprzedaży z marżą ujemną oraz korekty (zwrotu) sprzedaży z marżą dodatnią i ujemną.
  1. Sprzedaż z marżą ujemną:
  W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
  2. Zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:
  W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.
  3. Zwrot sprzedaży z marżą ujemną:
  W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.

Moduły Kadry i Płace:

 • Zdefiniowano słownik świąt na rok 2021.

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość wejścia do słownika „Grupy towarów” na nowych bazach danych;
 • Przywrócono możliwość dodawania towaru „Podobny do zaznaczonego”;
 • Dodano możliwość przenoszenia wagi towaru przy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówienie zostało edytowane;
 • Dodano zapisywanie w bazie danych oznaczeń VAT przy wystawianiu korekty sprzedaży;
 • W opcji „Operacje zbiorcze na dokumentach” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy edycji Oferty i dodawaniu nowej pozycji dodano podpowiadanie ceny towaru;
 • W module Fakturowanie dodano zapamiętywanie otwartych zakładek;
 • W oknie głównym programu w panelu „Wystawiany dokument” dodano kolumny: „Wartość sprzedaży netto” oraz „Wartość sprzedaży brutto”;
 • Przy realizacji zamówienia od klienta z kartoteki dodano możliwość zmiany odbiorcy.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.