Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.12 r201210

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.12 r201210.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-7 (21) dla wszystkich pól z podstawą opodatkowania, które wynikają z rejestru VAT sprzedaży;

Moduły magazynowe:

  • Dodano możliwość importu danych z programów serii „Biznesmen PRO”. Import można przeprowadzić tylko na czystych bazach danych, zaimportować można: dane firmy, kontrahentów, stawki VAT, magazyny, słownik towarów wraz z aktualnym stanem magazynu / cenami sprzedaży, słownik usług z cenami sprzedaży, płatności, cenniki;

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ