Nowa wersja DGCS System – 21.13 r201222

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.13 r201222.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono wyświetlanie dokumentów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokumencie przyjęć z danym towarem (Okno asortyment → Informacja o towarze → Dokumenty przyjęć → prawy przycisk myszy na dokumencie przyjęcia → Pokaż);
  • Przywrócono wyświetlanie dokumentu po wybraniu opcji „Anuluj dokument”.

Moduły księgowe:

  • Dla wzorców księgowania z modułu Kadry i Płace dodano możliwość przypisania składników PPK: Wpłata dodatkowa uczestnika do PPK, Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK, Wpłata podstawowa uczestnika do PPK, Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK;
  • Zmieniono datę wykazywania dokumentów oznaczonych jako „FP” w pliku JPK_V7M/V7K. Faktury do paragonu wykazywane są z datą wystawienia faktury;
  • Przy imporcie danych z pliku JPK_V7M/V7K dodano przenoszenie kodu kraju.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.