Nowa wersja DGCS System – 21.14 r201223 – nowe zmienne finansowe od 01.01.2021 r. oraz nowe wzory deklaracji

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.14 r201223. Wprowadza pierwsze zmienne finansowe na rok 2021. Ponadto umożliwia m.in. wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R wer.10 oraz PIT-8AR wer.9, a także PIT-11 wer.26 obowiązujące dla dochodów 2020 roku wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.10 wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.9 wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.26 wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2021 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Dodano uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia obowiązującej w 2021 r., polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano opcje „Zapisz na pulpit” oraz „Zapisz w dokumentach” dla wydruków generowanych w przypadku pracy terminalowej;
 • Zablokowano możliwość zapisania umowy cywilnoprawnej w sytuacji gdy data rozpoczęcia umowy jest późniejsza niż data zakończenia;
 • Dodano filtr Dział oraz Grupa w oknie Listy Płac/Karty wynagrodzeń.

Moduły księgowe:

 • Dla wzorców księgowania z modułu Kadry i Płace dodano możliwość przypisania składników PPK: Wpłata dodatkowa uczestnika do PPK, Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK, Wpłata podstawowa uczestnika do PPK, Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK;
 • Zmieniono datę wykazywania dokumentów oznaczonych jako „FP” w pliku JPK_V7M/V7K. Faktury do paragonu wykazywane są z datą wystawienia faktury;
 • Przy imporcie danych z pliku JPK_V7M/V7K dodano przenoszenie kodu kraju;

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie dokumentów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokumencie przyjęć z danym towarem (Okno asortyment → Informacja o towarze → Dokumenty przyjęć → prawy przycisk myszy na dokumencie przyjęcia → Pokaż);
 • Przywrócono wyświetlanie dokumentu po wybraniu opcji „Anuluj dokument”;
 • Dodano możliwość generowania pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy pole „CN / PKWiU” dla pozycji dokumentu zawiera do 30 znaków.

System:

 • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.