Nowa wersja DGCS System – 21.17 r210112

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.17 r210112.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono edycję dokumentu PZ w przypadku edycji faktury WNT wystawionej w walucie;
  • W kartotece faktur zaliczkowych uzupełniono wyświetlanie o nazwy produktu z pozycji zamówienia;
  • Na wydruku faktury zaliczkowej dodano informację o kwocie zapłaconej;
  • Usprawniono losowe „znikanie” pozycji na dokumencie w przypadku dodawania pozycji do istniejącego dokumentu w kartotekach wydań, przy włączonej opcji odświeżania w tle asortymentu.

Moduły księgowe:

  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.23 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
  • Usprawniono import danych początkowych z KPiR (DOS/Windows) z zaznaczonymi zapisami w KPiR.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.11 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.10 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
  • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R wer.16.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.