Nowa wersja DGCS System – 21.18 r210120

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.18 r210120.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano obsługę funduszy rolniczych dla korekt faktur RR.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono wydruk dowodu wewnętrznego / PK w polu „VAT” dla rejestry sprzedaży. W poprzednich wersjach na wydruku pole „VAT” obliczane było jako „brutto-netto”. W aktualnej wersji pole to jest pobierane z bazy ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie VAT jest różny od „brutto-netto” np. w przypadku sprzedaży VAT marża z marżą ujemną;
  • Dodano obsługę nowych przepisów dla Ryczałtu (raporty: Ryczałt; Rozliczenie ryczałtu; Rozliczenie podatnika; nowa stawka – 15%);
  • Usprawniono zaznaczanie dokumentów do księgowania w opcji „Księga/ Dziennik → Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania” → „Odznacz paragony do których są faktury”.

Moduł Kadry i Płace:

  1. Dodano obsługę e-Deklaracji IFT-1/IFT-1R wer.16;
  2. Usprawniono generowania PIT-11 wer.26 w przypadku zbiorczego wysyłania tej deklaracji.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.