Nowa wersja DGCS System – 21.20 r210203

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.20 r210203.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano możliwość wysłania e-Deklaracji CUK-1 (1), która jest wysyłana jako plik JPK (Narzędzia → Generuj JPK → Typ JPK → Podatek cukrowy – CUK (1));
  • Akcyza węglowa – usprawniono przenoszenie wartości akcyzy przy wystawianiu faktury z zamówienia od klienta;
  • Zabezpieczono moduł Fakturowanie przed przypadkowym wystawieniem faktur w innym magazynie, w przypadku przelogowania użytkownika.

Moduły księgowe:

  • Podczas generowania raportu „Rozliczenie podatnika” w module Ryczałt oraz KPiR dla RR pominięto pojawianie się komunikatu dotyczącego formy opodatkowania;
  • Poprawiono literówki w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji → Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawie zapisów z okresu.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.