Nowa wersja DGCS System – 21.21 r210216

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.21 r210216.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji CUK (1) za styczeń;
 • Usprawniono przeliczanie kwot na brutto przy zaznaczaniu fiskalizacji faktury wystawianej z WZ.

Moduły księgowe:

 • W raportach wiekowania należności lub zobowiązań przy kompensatach dodano ograniczenie daty kompensaty a nie skompensowanego rozrachunku.
  Dla przykładu: gdy należność jest w styczniu, zobowiązanie w lutym a kompensata powstała w marcu, to przy wiekowaniu należności na koniec lutego kompensata nie zostanie ujęta, ponieważ data kompensaty jest późniejsza niż koniec lutego, choć zobowiązanie jest w lutym. W poprzednich wersjach nie była brana pod uwagę data kompensaty, tylko data rozrachunku kompensującego, a więc w tym przypadku data zobowiązania. Tak więc wcześniej przy wiekowaniu na koniec lutego to zobowiązanie było brane pod uwagę w raporcie;
 • Usprawniono raport „wiekowania należności”. W podsumowaniu całego raportu brane są pod uwagę tylko rozrachunki dla kontrahentów widocznych;
 • Dodano nowe wersje schematów wysyłki e-Deklaracji VAT-UE wer.5 v2-0 i VAT-UEK wer.5 v2-1;
 • Przy otwieraniu kartoteki przygotowanych e-Deklaracji i wysłanych e-Deklaracji dodano pasek postępu na oknie wraz z opisem, do której bazy program się łączy;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano obsługę e-sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.