Nowa wersja DGCS System – 21.22 r210223

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.22 r210223.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Przygotowano instalator programu dla komputerów mac z nowym procesorem M1 opartych o architekturę ARM.

Moduły księgowe:

  • Dodano możliwość importu dokumentów VAT marża z pliku JPK V7M/K;
  • Dostosowano interfejs MójKsięgowy24 do obsługi nowych przepisów dla ryczałtu;
  • Zmieniono wykazywanie kwoty przychodu w danej stawce na raporcie rozliczenia ryczałtu na zero, w przypadku, gdy przychód w danej stawce jest ujemy;
  • We wzorcach księgowania wyciągu bankowego, w dodatkowych warunkach pozycji dodano wyświetlanie kolumny z numerem konta bankowego;
  • Usprawniono obliczania wartości współczynnika VAT dla roku 2020. Chodzi o sytuację, że przed 1 października obowiązywały inne przepisy, tzn. paragony, do których wystawione były faktury oznaczane były jako NIE_DO_REJESTRU=1 w bazie danych, a po 1 października faktury wystawione z paragonów maja znacznik „FP”;
  • Dodano nową wersję schematu przesyłki CIT-ST wer.7 v.8-0;
  • Zmieniono ujmowanie sprzedaży VAT marża usług turystyki w części deklaracyjnej JPK-V7.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono proces aktualizacji ustawień płacowych podczas zmiany kodu tytułu ubezpieczenia na 0570xx.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.