Nowa wersja DGCS System – 21.26 r210323

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.26 r210323.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Ujednolicono sortowanie pozycji na wydruku zamówienia oraz w oknie niezrealizowane pozycje zamówień;
  • Na wydruku faktury pro forma dodano kolumnę „Wartość VAT”.

Moduły księgowe:

  • Dodano możliwość oznaczenia procedury kontrahenta powiązanego „TP” dla zakupów i jeżeli taki zakup będzie posiadał wpis w sekcji sprzedaży w JPK_V7, to oznaczenie w JPK zostanie ustawione. Dla samej sekcji zakupu, to oznaczenie nie ma znaczenia;
  • Usprawniono generowanie plików JPK jeżeli data wpływu jest powyżej roku 2021, to rozwiązane są 2 przypadki:
    – gdy data VAT jest poniżej roku 2100, to w date wpływu wpisywana jest data VAT.
    – gdy data VAT jest powyżej roku 2100, to w date wpływu wpisywana jest data dokumentu.

Moduł Środki Trwałe:

  • Usprawniono generowanie raportów odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy istnieją środki trwałe amortyzowane odpisem jednorazowym i z zerową wartością początkową lub wartością początkową taką samą jak dotychczasowe umorzenie.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.