Nowa wersja DGCS System – 21.27 r210329 – obsługa deklaracji PIT-11 wer.27, PIT-4R wer.12 i PIT-8AR wer.11

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.27 r210329.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję ilości dla usług w kartotekach dokumentów WW;
 • Podatek cukrowy – usprawniono generowanie deklaracji CUK wer.1 w przypadku wystawienia korekty faktury sprzedaży, która została wystawiona z dokumentu WZ;
 • Usprawniono usuwanie pozycji z faktury sprzedaży w przypadku, gdy faktura została wystawiona z zamówienia z rezerwacją.

Moduły księgowe:

 • W modułach księgowych dodano możliwość ustawienia parametru, który zmienia sposób wyszukiwania kontrahentów w oknie „Szukaj kontrahentów”. Parametr dostępny w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → Słownik szukania kontrahentów przechowywanych w pamięci RAM;
 • Usprawniono zapisywanie „daty wpływu” przy „metodzie kasowej” jeżeli przy wprowadzaniu księgowania od razu rozliczamy płatność;
 • Na deklaracji VAT-7 (21) dodano uzupełnianie znaczników odnośnie sprzedaży na VAT marża. Dotyczy pól:
  – 63 – VAT marża dla turystyki;
  – 64 – VAT marża dla rzeczy używanych;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów w przypadku, gdy użytkownik przechodzi przez pole „Data VAT”. Gdy data VAT wykracza poza rok 2100, to data wpływu nie jest ustawiana na datę VAT.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość rozliczania wynagrodzenia z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich w ramach ulgi dot. zwolnienia z pobierania podatku u osób do 26 lat, zarówno w przypadku zwolnienia z opodatkowania (niepobierania zaliczki), jak i pobierania zaliczki na podatek na podstawie wniosku osoby do 26 roku życia. W tym celu dodano możliwość wyboru w definicji składnika płacowego oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (Menu: Dane / Składniki definiowalne). Wybór oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ skutkuję właściwym umiejscowieniem wartości wynikających z takiego składnika w nowych wersjach deklaracji- PIT-11 wer.27 oraz PIT-4R wer.12;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.27 wraz z obsługą e-Deklaracji. Wersja odpowiednio uwzględnia wartości wynikające ze składników definiowalnych z oznaczeniem ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (dotyczy wynagrodzeń praktykantów oraz stażystów);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.12 z możliwością wykazywania w sekcji C2 zaliczek na podatek naliczonych od składników definiowalnych oznaczonych jako ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka’;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.11.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.