Nowa wersja DGCS System – 21.28 r210406 – deklaracja CIT-8 wer.30

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.28 r210406.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Przywrócono możliwość wystawiania faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ;
  • Dodano obsługę parametru „IloscMiejscPoPrzecinkuIlosciEdycja” dla dokumentów przyjęć.

Moduły księgowe:

  • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer.30 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
  • Ustawiono dane kursowe (waluta i kurs) dla kompensat wystawionych w walucie PLN;
  • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-7 wer.21 w przypadku, gdy wybrany jest parametr pobierania danych tylko z modułów księgowych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.