Nowa wersja DGCS System – 21.29 r210412

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.29 r210412.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono import adresów e-mail kontrahentów z programów Magazyn i Faktury PRO oraz Fakturowanie PRO;
  • Dodano automatyczną zmianę konta bankowego przy zmianie magazynu jeśli waluta ulega automatycznej zmianie.

Moduły księgowe:

  • Przywrócono możliwość księgowania not obciążeniowych i uznaniowych na koncie rozrachunkowym.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.12 wraz z obsługą w e-deklaracjach;
  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.11 wraz z obsługą w e-deklaracjach;
  • Dodano zapamiętywanie danych wprowadzonych do składników definiowalnych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.