Nowa wersja DGCS System – 21.30 r210420

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.30 r210420.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli w oknie Konfiguracja baz danych.

Moduły magazynowe:

 • Dodano zapamiętywanie położenia okna „Pobierz tabele kursowe”;
 • Na komputerach macOS z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM dodano obsługę drukarek fiskalnych (obsługa wymaga dodatkowej konfiguracji);
 • Przy wystawianiu Faktury VAT z WZ przywrócono wyświetlanie numeru dokumentu;
 • Opłata cukrowa – dodano naliczanie opłaty cukrowej w przypadku wystawienia zamówienia i realizacji w menu Zamówienia → Zamówienia od klienta → Kartoteka zamówień od klientów;

Moduły księgowe:

 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku, gdy w plik importu użyty jest znak „\”;
 • Usunięto ograniczenie ilości znaków w polach, gdzie występuje NIP na załącznikach do deklaracji VAT-UE;
 • Przy automatycznym księgowaniu z modułów magazynowych faktury bez VAT (rachunku) wystawionej w walucie, dodano przeliczanie kwoty na walutę w szczegółach okna głównego;
 • Dodano znacznik o nieujmowaniu korekt podstawy opodatkowania za złe długi wynikających z zapłat w dacie korekty, które zostały ujęte w rozliczeniu rocznym roku poprzedniego:
  – w kartotece korekt podstawy opodatkowania za złe długi dodano znacznik do ustawienia przez użytkownika, że dana korekta ma nie być uwzględniana w rozliczeniu PIT w dacie korekty. Pozwoli to generować raporty rozliczenia podatku dochodowego bez uwzględnienia korekt, które ujęte zostały w rozliczeniu rocznym poprzedniego roku. Przykładowo w roku 2020 nastąpiła korekta od faktury niezapłaconej i ta faktura została zapłacona w styczniu 2021 r. W takim przypadku w systemie w 2021 r. wygenerowana zostanie korekta podstawy od tej zapłaty. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że tę korektę ujmie w zeznaniu rocznym za 2020 r., to zaznaczy ten dodatkowy znacznik i program w rozliczeniach stycznia 2021 r. tej korekty nie będzie ujmował. Znacznik będzie możliwy do ustawienia tylko dla korekt wynikających z zapłaty faktury sprzedaży lub zakupu.
  – Dodano raport ewidencji korekt podstawy opodatkowania za złe długi wspomagający wypełnienie załączników dla zeznań rocznych. Raport ten pozwoli na rozliczenie roczne korekt podstaw opodatkowania z ujęciem korekt wynikających z zapłat, nie mieszczących się w okresie rozliczenia rocznego, a które wystąpiły przed złożeniem rozliczenia rocznego. W parametrach raportu do ustawienia jest zakres dat roku rozliczanego (np. 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.) i „Data do zapłat” (np. 01-05-2021 r.). Na ich podstawie na raporcie uwzględnione zostaną następujące korekty podstawy opodatkowania:
  – wszystkie korekty bez ustawionego znacznika „Nie ujmować w rozliczeniu” z zakresu dat (z powyższego przykładu od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.),
  – wszystkie korekty zapłat, ale z ustawionym znacznikiem „Nie ujmować w rozliczeniu” z zakresu dat: od daty większej o 1 dzień od „daty do” (z powyższego przykładu 01-01-2021 r.) do „Daty do zapłat” (z powyższego przykładu 01-05-2021 r.).
 • Poprawiono literówki w oknie „Informacja” przy zapisywaniu księgowania, gdy kwoty pomiędzy zakładkami są różne;
 • Na raporcie „Rozliczenie VAT” dodano doliczenia i odliczenia z rejestrów VAT w celu przedstawienia podsumowania VAT w takiej samej formie, jak uwzględnione będą na deklaracji i do JPK_V7.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.