Nowa wersja DGCS System – 21.43 r210902

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.43 r210902.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły system:

  • Usprawniono wyświetlanie akcji w panelu skrótów (ulubione akcje) i w jego konfiguracji;
  • Usprawniono zapisywanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy rozdzielamy pozycje na pełną kwotę pozycji.

Moduły magazynowe:

  • Umożliwiono zmianę odbiorcy przy edycji zamówienia;
  • Przywrócono możliwość zamykania kartoteki dokumentów PW przy pomocy przycisku „Zamknij” po wyprodukowaniu asortymentu i otwarciu kartoteki dokumentów PW;
  • Przywrócono możliwość zamykania kartoteki dokumentów PZ przy pomocy przycisku „Zamknij” w opcji dodawania pozycji do dokumentu “Z dokumentu PZ” w oknie głównym.

Moduł księgowe:

  • Przy imporcie z dekretów XML dodano komunikat przy braku możliwości importu jakiegoś dokumentu;
  • Przy sprawdzaniu spójności planu kont, przy imporcie z dekretów XML zmieniono sposób prezentowania danych;
  • Usprawniono wyświetlanie nazwy kontrahenta na wydruku KPiR oraz wydruk KPiR wg paczki;
  • Poprawiono komunikat przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych;
  • Zmieniono zachowanie przycisku „X” przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.