Nowa wersja DGCS System – 21.46 r211012

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.46 r211012.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego w przypadku, gdy kwota przelewu jest niższa niż kwota rozliczanego dokumentu i przy pytaniu czy rozliczyć częściowo wybrana zostanie opcja „NIE”.

Moduły magazynowe:

  • W słowniku podatków akcyzowych dodano możliwość wprowadzania danych przez użytkownika;
  • Przywrócono możliwość wyświetlenia dokumentu docelowego w przypadku, gdy dokument docelowy to korekta faktury eksportowej lub korekta faktury WDT;
  • Przywrócono otwieranie szuflady przy pomocy skrótu „ALT+F” przy wybraniu opcji połączenia do drukarki fiskalnej przy każdym paragonie.

Moduły księgowe:

  • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.09 przy imporcie z Subiekta;
  • Dodano nowy wzór deklaracji deklaracji VAT-26 wer. 2;
  • VAT OSS. Na potrzeby generowania deklaracji VIU-D w przypadku Grecji zmieniono kod kraju z GR na EL.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.