Nowa wersja DGCS System – 21.47 r211018

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.47 r211018.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • VAT OSS. Jeżeli wszystkie transakcje do wygenerowania e-deklaracji VIU-D były w walucie EUR ukryto okno do wpisywania kursów. Jeżeli natomiast były transakcje w innych walutach, to kurs wpisania EUR jest ukryty w oknie wpisywania kursów, bo i tak wynosi 1;
  • VAT OSS. Usprawniono generowanie pliku XML deklaracji w przypadku, jeżeli do jednej stawki VAT jest przypisanych kilka krajów;
  • Import danych z Subiekta. Usprawniono import danych w przypadku, gdy są wprowadzone zakupy z oznaczeniem „MPP”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.