Nowa wersja DGCS System – 21.48 r211025

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.48 r211025.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Przywrócono działanie funkcji automatycznego wylogowania z programu;
  • Zoptymalizowano panel zamówień w oknie głównym, aby przy opcji prezentowania również zrealizowanych zamówień pobierał mniej danych – dodano zakres dat dla zamówień zrealizowanych;
  • Dodano rozbicie dokumentu VAT OSS na stawki i podział pozycji na towary / usługi.

Moduły księgowe:

  • Dodano raport rejestru sprzedaży w walucie wystawianych dokumentów sprzedaży;
  • Dodano możliwość określenia na zakładce VAT dla pozycji VAT OSS, czy jest to dostawa towarów czy świadczenie usług. Ponadto dodano generowanie pliku VIU-DO (1), który wymaga tej informacji. Wprowadzono zmiany w raporcie rejestru sprzedaży VAT OSS w PLN;
  • Na potrzeby VAT OSS zmieniono oznaczenie kodu kraju dla Grecji (z GR na EL) na raporcie VAT OSS;
  • Usprawniono generowanie raportu w rejestrze sprzedaży VAT OSS;
  • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikiem PIT-B wer.18 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 27 na załączniku PIT-B;
  • Poprawiono literówkę w opisie okna „Pozycje rozliczeń międzyokresowych”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.