Nowa wersja DGCS System – 21.53 r211214

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.53 r211214.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono edycję pozycji dokumentów wydania w przypadku towarów z opłatą cukrową;
  • Zmieniono rozmiar okna podglądu danych przy generowaniu pliku JPK FA, przenosząc poszczególne sekcje na zakładki.

Moduły księgowe:

  • Przy imporcie z JPK V7M/K w module Ryczałt pominięto księgowanie faktur oznaczonych jako „FP” przy księgowaniu w stawkach ryczałtu. Przy księgowaniu do samego rejestru VAT faktury z oznaczeniem „FP” są księgowane.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.