Nowa wersja DGCS System – 22.00

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.00 r211206.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

UWAGA!

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows, wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), wymagane będzie pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

Przez ostatnie miesiące nasz zespół intensywnie pracował, aby dostarczyć Państwu nowe, przydatne funkcjonalności, jak również podnieść parametry wydajności DGCS System.

Najnowsza wersja zawiera bardzo wiele udogodnień w Systemie, m.in. wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K, ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS, zmiany wyglądu wybranych okien, a także zmianę wersji oprogramowania na nową wersję Java 11.

Pomyślnie przeprowadzono integrację modułów księgowych z OCR Scanye.pl a w modułach magazynowych z terminalami płatniczymi: Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard).

Wraz z nową wersją, udostępniono nowy, dodatkowy moduł – Opakowania zwrotne – do realizacji zaawansowanych operacji dla opakowań zwrotnych towarów. Sprawdź www.dgcs.pl/cennik

Wprowadzono nowe funkcjonalności i zmiany:

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę „Pozostało do rozliczenia” pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk „Dodaj rozliczenie”, który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych (moduł dodatkowy);
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard);
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych wystawianych „od netto” w przypadku realizacji zaliczki na 100% wartości zamówienia;
 • Dodano możliwość zmiany języka wydruku faktury na język angielski bezpośrednio w oknie podglądu wydruku, a także w oknie konfiguracji („Konfiguracja” → „Ustawienia ogólne” → zakładka „Dokumenty” → pole „Domyślny język dokumentu”). Tłumaczenia angielskie są dostępne dla: faktur VAT, faktur eksportowych, faktur WDT i faktur VAT OSS. Usprawniono definiowanie własnych tłumaczeń wydruków oraz dodano możliwość kopiowania istniejących tłumaczeń wydruków. Dodano słownik tłumaczeń wydruków: „Konfiguracja” → „Ustawienia ogólne” → zakładka „Parametry” → pozycja „Język programu” → przycisk „Słownik tłumaczeń wydruków”;
 • Usprawniono wydruk wzorca wydruku „Faktura standardowa – cena netto, nazwa produktu z indeksem i podsumowaniem ilości”;
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania różnic wynikających z zaokrągleń na: fakturach VAT, eksportowych i WDT oraz fakturach VAT OSS;
 • Dotychczasowe okno słowników, które otwierały się w osobnych oknach przeniesiono do otwierania w zakładkach;
 • W oknie Informacja o towarze w zakładce Zamówienia od klientów na dany towar dodano kolumnę „Status zamówienia”;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika odsetek ustawowych;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika zadań;
 • W słowniku pracowników jeśli nie ma danych, to przy wybraniu opcji anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji został wyświetlony komunikat o braku danych;
 • W słowniku kontrahentów jeśli przy eksporcie do PDF nie wybrano danych dodano komunikat o braku danych;
 • Przy wystawianiu faktury VAT ograniczono listę krajów do wyboru przy wystawianiu faktury VAT OSS do krajów z UE;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę faktur VAT OSS;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę treści przed i nad podpisami;
 • W słowniku kontrahentów usprawniono edycję danych:
  – „Podstawowe dane” – „Kraj”,
  – „Dane dodatkowe” – „Blokada sprzedaży”, „Blokada innej formy płatności niż gotówka”, „Domyślna forma płatności”.
  – „Polityka cenowa” – „Domyślny cennik”;
 • Usprawniono wybór wzorca wydruku w oknie konfiguracji i drukowanie z domyślnym wzorcem wydruku dla faktur VAT OSS;

Moduły księgowe:

 • Dodano integrację z OCR Scanye;
 • W kartotece e-sprawozdań wprowadzono zmiany:
  – Przycisk „Konfiguracja” zmieniono na „Wprowadzenie” i do tej opcji przeniesiono dane z opcji Wypełnij, które nie dotyczą dodatkowej informacji i objaśnień,
  – Przycisk „Wypełnij” zmieniono na „Dodatkowa informacja”,
  – Usunięto przycisk „Wyślij”;
 • W kartotece e-sprawozdań w tabeli Nazwa elementu dodano wcięcia jak przy dodawaniu e-sprawozdania;
 • Przy obliczaniu sprawozdań zmieniono sposób podpowiadania zakresu dat. Dla okresu A podpowiadany jest cały poprzedni rok obrachunkowy (poprzedni licząc od bieżącego) i dla okresu B cały bieżący rok obrachunkowy;
 • Opcję „Budżetowanie” przeniesiono do menu „Inne dokumenty”;
 • W menu dodano opcję „Rozliczenie z US” i do niej przeniesiono:
  – Deklaracje VAT-7 do JPK,
  – Generowanie plików JPK,
  – Pozostałe deklaracje;
 • Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość od razu generowania pliku JPK;
 • Na wydruku części deklaracyjnej z JPK-V7 umieszczono numer referencyjny;
 • Dodano możliwość zdefiniowania wzorca VAT w oknie wyszukiwania wzorców VAT podczas dodawania wpisu na zakładce VAT;
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania „Nie przypisane” na „Inne konto” i z „Kontrahenta” na „Konto kontrahenta”;
 • Na raporcie „Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy” dodano kolumnę z oznaczeniami dostaw;
 • Na wydruku kompensaty dodano kolumnę z całkowitą wartością dokumentu kompensowanego;
 • Dodano możliwość przeprowadzenia analizy księgowań na kontach w oknie Narzędzia → Księgowania na kontach;
 • Dodano możliwość przewalutowania czyli rozliczania rozrachunków w różnych walutach;
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych;
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta;
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych;
 • W menu Księga → Księguj dok. z VAT w rejestrze sprzedaży VAT dodano kolumnę z typem dokumentu, aby można było wyfiltrować faktury bez paragonu;
 • Przy księgowania danych z Subiekta (EDI ++) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.epp (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z Kamsoft ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z innych systemów (dane_fik.dbf) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf;
 • Przy dodawaniu wpisu VAT z zaznaczeniem VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • Przy dodawaniu wzorca VAT z zaznaczoną opcję VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • W słowniku powiązań VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • W słowniku Wzorce VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu;
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie;
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany);
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki „dwuklik” na pozycji w oknie „Wybierz należność kontrahenta”, „Wybierz zobowiązanie kontrahenta” i „Wybierz płatność kontrahenta”;
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania;
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;

Moduły Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego adresu na wydruku w formularzu pracownika;
 • Dodano obsługę importu zwolnień lekarskich z profilu płatnika (e-ZLA) w nowej wersji pliku – 1.14;
 • Poprawiono literówkę w oknie Dane firmy → Pozostałe w sekcji „Dane do wydruków”.