Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.03 r211216. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

UWAGA!

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows, wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), wymagane będzie pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów;
  • Dodano zmiany w module Ryczałt dostosowujące program do zmian na rok 2022 – nowe stawki: 12% i 14%, – nowe wzory: ewidencji przychodów i rozliczenia ryczałtu, rozliczenie roczne ryczałtu oraz rozliczenie podatnika, – aktualizacja planu kont i wzorców księgowania, – rozszerzony widok w oknie głównym,
  • Przy imporcie ze Scanye dodano obsługę dokumentów wystawionych w walucie;
  • Usprawniono eksport danych początkowych przez pliki XML w przypadku, gdy do jednego konta dowiązanych jest kilku kontrahentów;
  • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano opisy zdarzenia gospodarczego dla korekt faktur eksportowych i korekt faktur WDT.